متوسطه دوره دوم

کار دانش دخترانه حافظ یکی از هنرستان های دولتی آموزش و پرورش منطقه 5 می باشد که در محدوده منطقه 22 شهرداری تهران واقع شده است. این هنرستان در مقطع دوره دوم متوسطه مشغول به فعالیت می باشد.

نشانی کار دانش حافظ:

منطقه 22، دهکده المپیک، زیبادشت بالا، خیابان شهید علیزاده، بوستان 2

شماره تماس:

021-44702839