زمینه فعالیت:

  • فروشگاه هفت

نام مسئول:

  • محمد کرمی

تعداد کارکنان:

  • 4 نفر

سابقه فعالیت:

  • 1 سال

ساعت کاری:

  • 8 صبح الی 22

فروش ویژه و جشنواره:

  • دارد

شماره تماس:

  • 09352888589