زمینه فعالیت:

  • بنکداری

نام مسئول:

  • امیر نیک خواه بهرامی

نام مسئول مستقر:

  • رضازاده

تعداد کارکنان:

  • 3 نفر

سابقه فعالیت:

  • 1 سال

ساعت کاری:

  • 8 الی 14
  • 17 الی 22

فروش اینترنتی:

  • دارد

شرایط ویژه:

  • درنظر گرفتن تخفیف برای افرادی که از طریق سایت آندلس با این فروشگاه تماس حاصل نمایند.

شماره تماس:

  • 44712425 – 021