زمینه فعالیت:

  • محصولات ارگانیک
  • مواد پروتئینی

نام مسئول:

  • علی مهدوی

نام مسئول مستقر:

  • نازنین علی جعفری

تعداد کارکنان:

  • 3 نفر

سابقه فعالیت:

  • 5 سال

ساعت کاری:

  • 8 صبح الی 22

شماره تماس:

  • 44702141 – 021
  • 44717591 – 021