زمینه فعالیت:

  • پلاستیک فروشی

نام مسئول:

  • علی آرادمهر

تعداد کارکنان:

  • 1 نفر

سابقه فعالیت:

  • 2 ماه

ساعت کاری:

  • 9 صبح الی 21

شماره تماس:

  • 09124059447