زمینه فعالیت:

  • داروخانه

نام مسئول:

  • دکتر احسان نیکو

نام مسئول مستقر:

  • غفاری

تعداد کارکنان:

  • 4 نفر

سابقه فعالیت:

  • 5 سال

ساعت کاری:

  • 9 صبح الی 21

شرایط ارسال محصولات:

  • ارسال رایگان در محدوده

شرایط ویژه:

  • در نظر گرفتن تخفیف برای افرادی که از طریق سایت آندلس با این داروخانه تماس حاصل نمایند.

شماره تماس:

  • 44700988 – 021