زمینه فعالیت:

  • داروخانه

نام مسئول:

  • دکتر شهره سهرابی

نام مسئول مستقر:

  • سید حسام سادات

ساعت کاری:

  • 9 صبح الی 22

فروش اینترنتی:

  • دارد

شرایط ویژه:

  • در نظر گرفتن هدیه برای افرادی که از طریق سایت آندلس با این داروخانه تماس حاصل نمایند.

سازمان های دولتی، خصوصی و بیمه ای طرف قرارداد:

  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه خدمات درمانی
  • نیروهای مسلح

شماره تماس:

  • 44708755 – 021