زمینه فعالیت:

  • داروخانه

نام مسئول:

  • دکتر رفیعی

تعداد کارکنان:

  • 5 نفر

سابقه فعالیت:

  • 10 سال

ساعت کاری:

  • 10 صبح الی 22

شرایط ارسال محصولات:

  • ارسال رایگان در محدوده

شماره تماس:

  • 44720738 – 021