زمینه فعالیت:

  • تعمیرگاه اتومبیل

نام مسئول:

  • مهدی رمضانی

تعداد کارکنان:

  • 2 نفر

سابقه فعالیت:

  • 12 سال

ساعت کاری:

  • 8 صبح الی 21

شرایط ویژه:

  • درنظر گرفتن تخفیف در ارائه خدمات برای افرادی که از طریق سایت آندلس به این تعمیرگاه مراجعه نمایند.

شماره تماس:

  • 44703081 – 021