زمینه فعالیت:

  • شوینده – بهداشتی

نام مسئول:

  • حسین زاده

تعداد کارکنان:

  • 2 نفر

سابقه فعالیت:

  • 2 سال

ساعت کاری:

  • 10:30 صبح الی 22:30

شماره تماس:

  • 09122269654