زمینه فعالیت:

  • شیشه و آینه

نام مسئول:

  • رضا حیدرزاده

نام مسئول مستقر:

  • محمد حیدرزاده

تعداد کارکنان:

  • 3 نفر

سابقه فعالیت:

  • 40 سال

ساعت کاری:

  • 10 الی 20

فروش اینترنتی:

  • دارد

شرایط ویژه:

  • در نظر گرفتن تخفیف برای افرادی که از طریق سایت آندلس با این فروشگاه تماس حاصل نمایند.

شماره تماس:

  • 44728371 – 021