زمینه فعالیت:

  • صافکاری
  • لکه گیری

نام مسئول:

  • مهدی جعفری

نام مسئول مستقر:

  • علی جعفری

تعداد کارکنان:

  • 5 نفر

سابقه فعالیت:

  • 20 سال

ساعت کاری:

  • 8 صبح الی 20

شرایط ویژه:

  • در نظر گرفتن تخفیف برای افرادی که از طریق سایت آندلس با این فروشگاه تماس حاصل نمایند.

شماره تماس:

  • 09012083750