تخصص داشته باشید!
در کار مشاوری املاک هر چقدر تخصصی تر کار کنی امکان موفقیت خودتو بیشتر کردی
فکر می کنی چقدر نیاز به آموزش داری؟
تا در حرفه خودت تبدیل به متخصص بشی!
اولین ویدئو از سری ویدئوهای مدرسه مشاورآموز آماده شد و البته اتفاقات خوب تو راه هستند ✌️