شش ماهه دوم سال 1399 چه می شود؟

 

  • چه حوداث و اتفاقات دیگری طی شش ماهه دوم امسال در انتظارمان است؟
  • آیا اتفاقی که برای بازار بورس و سرمایه های مردم افتاد، ممکن است در بازار مسکن نیز تکرار شود؟
  • مردم هنوز به سرمایه گذاری در بازارهای ایران اعتماد دارند؟
  • بازار مسکن گنجایش افزایش قیمت بیش از این را خواهد داشت؟
  • با وجود این همه متغیر در بازار، همچنان می توان به یک تحلیل منطقی و نزدیک به واقعیت رسید؟
  • آیا …

و تعداد زیادی دیگر از سوالاتی از این دست که می توان مطرح کرد و همچنان جوابی برایش نداشت.

امروز در جایی خواندم مبلغی معادل 25 درصد کل ارزش بورس ایران طی چند ماه گذشته از بین رفته است.

و این بدین معناست که پول ها و سرمایه های مردم مانند تکه یخی زیر آفتاب داغ، بخار شده و هیچ چیزی از آن باقی نمانده است.

مگر می شود آدم از یک سوراخ چند بار گزیده شود؟

در پاسخی منطقی باید بگویم خیر، در عمل اما، ما مردم داریم هر بار و هر سال از همان سوراخ همیشگی نیش می خوریم و داغ می شویم و باز برایمان درس عبرت نمی شود.

بازار ارز و طلا و ماشین هم دست کمی از بازار بورس نداشته اند.

بازار مسکن اما کمی متفاوت است و با نگاهی ویژه می توان بررسی اش کرد.

معمولا شش ماهه دوم هر سال برای سرمایه گذاران و اهل بازار، فصل برداشت و اوج سرچراغی است.

امسال نیز پس از نزدیک به دو ماه رکود، شاهد تورمی خواهیم بود که تا انتهای سال ادامه خواهد داشت.

با نگاهی کلی باید گفت سرمایه های خرد و کلان سرگردانی که به تمام بازارهای بورس، ارز، طلا و خودرو سرک کشیده اند

و در هر کدام از آن بازارها تکه ای از اصل سرمایه خود را از دست داده اند،

اگر توانی برایشان باقی مانده و نفسی داشته باشند، خود را به بازار مسکن می رسانند،

چرا که بازار دیگری باقی نمانده و طی سنوات گذشته همواره بازار مسکن برای سرمایه های سرگردان، حکم یک پناهگاه را داشته است.

جایی که افراد خسته، ناتوان و نفس بریده می توانند با رجوع به آن، نفسی تازه کرده و آبی زیر پوست شان افتد.

صد البته آنهایی که آگاه باشند در همین مأمن اتراق می کنند و جای دیگری نمی روند.

و اما آنهایی که بادی در سر و سودایی بدون پشتوانه دارند، به جاده می زنند که در نهایت معلوم نیست بتوانند تا تندباد و بزنگاهی دیگر خود را سرپا نگه دارند.

در نهایت باید گفت بازار مسکن همواره طی سالهای گذشته و به صورت میانگین دارای شیبی ملایم و رو به بالا بوده است

و اگر آگاهانه و یا با مشورت درست در این بازار قدم بردارید،

می توانید به سالهای پس از 1400 با چشم اندازی روشن تر نگاه کنید.

 

نگارنده؛ بزرگمهر کیانی