قانون دایره چیست؟

مشاوراملاک تلاش می کند ارتباط منطقی بین این دو دایره بوجود بیاورد و به سود یا نتیجه مثبت برسد.

مشاور املاک
  • فروشنده
  • خریدار

ادامه در پست بعد

 

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی