ابتدایی دوره اول و دوم

دبستان پسرانه شهدای پاسدار از جمله مدارس منطقه  5 آموزش و پرورش می باشد که در محدوده منطقه 22 شهرداری تهران واقع شده است. این مدرسه در مقطع ابتدایی (دوره های اول و دوم ) مشغول به فعالیت می باشد.

نشانی مدرسه شهدای پاسدار:

منطقه 22، بزرگراه همت (غرب)، شهرک شهید باقری، گلستان هشتم

شماره های تماس:

021-44730777

021-44730499