متوسطه دوره دوم

مدرسه دخترانه حضرت نبی اکرم (ص) یکی از دبیرستان های دولتی دخترانه منطقه 22 شهرداری تهران می باشد که در شهرک شهید باقری احداث گردیده است. این دبیرستان در مقطع متوسطه دوم (پایه دهم تا دوازدهم) مشغول به فعالیت می باشد.

نشانی دبیرستان حضرت نبی اکرم (ص):

منطقه 22، شهرک شهید باقری، خیابان بوستان، بوستان 4

شماره تماس:

021-44728939