متوسطه دوره اول

دبیرستان دخترانه ریحانه النبی از جمله مدارس دولتی منطقه 5 آموزش و پرورش می باشد که در محدوده منطقه 22 شهرداری تهران واقع شده است. این مدرسه در مقطع متوسطه دوره اول مشغول به فعالیت می باشد.

نشانی مدرسه ریحانه النبی:

منطقه 22، بزرگراه همت (غرب)، شهرک شهید باقری، بوستان 4

شماره تماس:

021-44730102