متوسطه دوره دوم (متوسطه عمومی)

 

دبیرستان پسرانه شهید حسن باقری از جمله مدارس دولتی منطقه 5 آموزش و پرورش می باشد که در محدوده منطقه 22 شهرداری تهران و در شهرک شهید باقری واقع شده است. این دبیرستان در مقطع متوسطه دوره دوم مشغول به فعالیت می باشد.

نشانی دبیرستان شهید باقری:

منطقه 22، انتهای بزرگراه همت، شهرک شهید باقری، خیابان بوستان

شماره تماس:

021-44731009