کلینیک عمومی

درمانگاه گلستان غرب که در شهرک گلستان واقع در منطقه 22 شهرداری تهران قرار گرفته است، بصورت شبانه روزی مشغول ارائه خدمات به ساکنین غرب تهران بویژه اهالی شهرک گلستان می باشد.

از جمله زمینه های فعالیت این درمانگاه می توان موارد زیر را نام برد؛

  • آزمایشگاه
  • خدمات رادیولوژی و سونوگرافی (تصویر برداری)
  • فیزیوتراپی و ارتوپدی
  • چشم پزشکی
  • دندانپزشکی
  • و مشاوره

نشانی درمانگاه شبانه روزی گلستان غرب:

شهرک گلستان، بلوار امیرکبیر، بلوار کاج، بنفشه سوم

شماره های تماس:

021-44702914

021-44722200