زمینه فعالیت:

  • فرآورده های لبنی

نام مسئول:

  • قاسم میرزایی

تعداد کارکنان:

  • 3 نفر

سابقه فعالیت:

  • 10 سال

ساعت کاری:

  • 7:30 صبح الی 22:30

فروش اینترنتی:

  • دارد

شماره تماس:

  • 44765465 – 021