زمینه فعالیت:

  • لبنیات
  • پروتئین

نام مسئول:

  • حمید صادقی

تعداد کارکنان:

  • 2 نفر

سابقه فعالیت:

  • 7 سال

ساعت کاری:

  • 7:30 صبح الی 23

مجموعه های همکار:

  • اسنپ فود

فروش ویژه و جشنواره:

  • دارد

شماره تماس:

  • 44733991 – 021