زمینه فعالیت:

  • باقلوا فروشی

نام مسئول:

  • احسان جلیلی

نام مسئول مستقر:

  • عزیزالله جلیلی

تعداد کارکنان:

  • 2 نفر

سابقه فعالیت:

  • 3 سال

ساعت کاری:

  • 8:30 صبح الی 23:30

شماره تماس:

  • 44779218 – 021