زمینه فعالیت:

  • سوپرمارکت

نام مسئول:

  • احمد رجبی

نام مسئول مستقر:

  • علی رجبی

تعداد کارکنان:

  • 2 نفر

سابقه فعالیت:

  • از سال 1397

ساعت کاری:

  • 7:30 الی 24

شماره تماس:

  • 44721314 – 021