زمینه فعالیت:

  • نانوایی سنتی

نام مسئول:

  • بابک افتخاری

تعداد کارکنان:

  • 3 نفر

ساعت کاری:

  • 6 الی 14
  • 16:30 الی 21

نشانی محل کسب:

  • منطقه 22، خیابان اقاقیا، خیابان قائم، پلاک 10